35-и „Рилски“ випуск на Военното на Н.В. Училище (пълен списък)

35_vipusk-57

 ЗАПОВЕД

 на

 Военното на Негово Величество училище

 № 80

 31 август 1915 год.

Съгласно височайшата заповед № 30 от 25 август 1915 год., повишават се в първи офицерски чин, свършилите курса на училището, упоменати по-долу портупей-юнкери, като се зачисляват в частите на войската, както е показано срщу имената им.

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ В коя войскова част се назначава
1 Георги Димитров Димитров 8-и артилерийски полк
2 Христо Златанов Генев 12-и пехотен Балкански полк
3 Васил Григоров Григоров 18-и  пехотен Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
4 Васил Димитров Бандев 4-а сборна пионерна дружина
5 Георги Георгиев Кушев 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
6 Манол Тотев Манолов 1-и гаубичен полк
7 Владимир Митков Чокурски 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
8 Боню Бонев Гочев 8-и артилерийски полк
9 Илия п. Георгиев х. Бонев 1-и  пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
10 Петър Попов Поповски 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
11 Игнат Георгиев Бръзнов 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
12 Петър Попов Костов 8-и гаубичен полк
13 Михаил Георгиев Узунов 10-и конен полк
14 Петър Христов Дограмаджиев ж.п. дружина
15 Диамант Василев Димитров 8-и пехотен Приморски на Н. Ц. В. Кн. М. Луиза полк
16 Константин Ангелов Христов 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
17 Йосиф Цветков Златанов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
18 Христо Иванов Велков 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
19 Никола Неделчев Тодоров 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
20 Георги Ангелов Божков 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
21 Михаил Стоянов Михайлов 18-и пехотен  Етерски на Н. В. полк
22 Никола Христов Боев 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
23 Руси Атанасов Григоров ж.п. дружина
24 Бижо Цветков Лалев 5-а сборна пионерна дружина
25 Драгомир Пашинов Кирков 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
26 Константин Атанасов Карагьозов 2-и гаубичен полк
27 Асен Стоев Каров 3-и арт. на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
28 Панайот Ангелов Антонов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
29 Станчо Симеонов Станчев 18-и  пехотен Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
30 Димитър Иванов Янчев 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
31 Никола Василев Бекяров 12-и пехотен Балкански полк
32 Христо Христов Ченков 6-и артилерийски полк
33 Георги Петров Бахчеванов 6-и артилерийски полк
34 Стоил Топачев Иванов 2-а сборна пионерна дружина
35 Димитър Петров Костов 3-и гаубичен полк
36 Илия Драгнев Найденов 7-и пехотен Преславски полк
37 Васил Димитров Цеков 4-а сборна пионерна дружина
38 Тома Николов Сиклунов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
39 Асен Марков Тодоров 2-и артилерийски полк
40 Димитър Ганчев Скордев 23-и пехотен Шипченски полк
41 Васил Димитров Бейков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
42 Йордан Христов Гюрков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
43 Георги Атанасов Младенов 8-и пехотен Приморски на Н. Ц. В. К. М.Луиза полк
44 Георги Добрев Петков 3-а сборна пионерна дружина
45 Христо Иванов Стоянов 13-и пехотен Рилски полк
46 Александър Поп Димитров 25-и пехотен Драгомански полк
47 Михаил Георгиев Попов 35 – пехотен Врачански полк
48 Иван Георгиев Ковачев 1-и гаубичен полк
49 Асен Христов Георгиев 7-и артилерийски полк
50 Христо Петков Новаков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
51 Иван Иванов Овчаров 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
52 Николай Иванов Грозданов 8-и артилерийски полк
53 Стоил Гелов Стаменков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
54 Стилян Спасов х. Стефанов 3-и гаубичен полк
55 Хараламби Кръстев Кузов 40-и пехотен Беломорски полк
56 Васил Аладжов Димов 30-и пехотен Шейнивски полк
57 Никола Генчев Костов 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
58 Никола Некезов Христов 13-и пехотен Рилски полк
59 Тодор Димитров Байков 31-и пехотен Варненски полк
60 Ангел Иванов Кожухаров 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
61 Иван Христов Сапунджиев 3-и гаубичен полк
62 Димитър Дяков Симов 25-и пехотен Драгомански полк
63 Денчо Иванов Бойчинов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
64 Иван Михайлов Константинов 11-и пехотен Сливенски полк
65 Илия Петров Мусаков 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
66 Георги Стоянов Маринов 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
67 Тодор Станчев Тодоров 25-и пехотен Драгомански полк
68 Асен Димитров Маринов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
69 Георги Тодоров Найденов 12-и пехотен Балкански полк
70 Константин Витанов Сърнев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
71 Никола Христов Попов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
72 Златю Цонев Тепциев 9-и артилерийски полк
73 Владимир Божилов Константинов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
74 Вилхилм Велизаров Руевски 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
75 Асен Иванов Тахтаков 27-ми пехотен Чепински полк
76 Пею Генчев Старибратов техн. дружина
77 Георги Христов Розев 5-и пехотен Дунавски полк
78 Цвятко Славов Манов 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
79 Христо Спасов Николов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
80 Христо Иванов Иванов 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
81 Любен Стойков Станевски 26-и пехотен Пернишки полк
82 Апостол Дангърски Веселков 13-и пехотен Рилски полк
83 Любомир Чифликчиев Жеков телеграфна дружина
84 Стоян Колев Иванов 8-и артилерийски полк
85 Илия Василев Апостолов 1-а сборна пионерна дружина
86 Димитър Анастасов Сребров 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
87 Димитър Иванов Владков 23-и пехотен Шипченски полк
88 Димитър Гигов Рабаков 2-и гаубичен полк
89 Промисъл Стефанов Бъчваров 7-и пехотен Преславски полк
90 Христо Иванов Петков 2-и конен на Н. В. Кн. М. Луиза полк
91 Йордан Иванов Сутров 5-и пехотен Дунавски полк
92 Пенчо Митев Хаджиев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Е. полк
93 Мито Славов Иванов 8-и артилерийски полк
94 Константин Марков Тодоров 2-и артилерийски полк
95 Давид Антимов Захов 13-и пехотен Рилски полк
96 Кръсто Антонов Иванов 23-и пехотен Шипченски полк
97 Никола Колев Кирев 23-и пехотен Шипченски полк
98 Христо Георгиев Белев 1-а сборна пионерна дружина
99 Александър Стоянов Ханджиев 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
100 Кирил Димитров Ноев техническа дружина
101 Зафир Николов Испорски 26-и пехотен Пернишки полк
102 Ангел Новкиришки Костов 35-и пехотен Врачански полк
103 Стефан Рачев Димитров 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
104 Тончо Исаиев Исаев 1-и гаубичен полк
105 Георги Христов Попов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
106 Георги Христов Ковачев 37-ми пехотен Пирински полк
107 Христо Иванов Йоцов 35-и пехотен Врачански полк
108 Сава Илчев Илчев 25-и пехотен Драгомански полк
109 Михаил Константинов Павлов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
110 Борис Илиев Коларов 3-и конен полк
111 Александър Нецев Салчев 25-и пехотен Драгомански полк
112 Никола Георгиев Димчев 3-и конен полк
113 Асен Илков Кръстрев 1-и гаубичен полк
114 Тома Томов Петров 32-и пехотен полк
115 Асен Николов Бутилов 7-и артилерийски полк
116 Мирчо Дечев Бончев 12-и пехотен Балкански полк
117 Христо Тачов Карагитлиев 23-и пехотен Шипченски полк
118 Тодор Стоянов Антонов 9-и конен полк
119 Петър Иванов Попов 26-и пехотен Пернишки полк
120 Иван Кръстов Чакалов 28-и пехотен Стремски полк
121 Симеон Косев Косев 3-и гаубичен полк
122 Драгомир Стоичков Сарафов 26-и пехотен Пернишки полк
123 Христо Антонов Янчев 5-а сборна пионерна дружина
124 Димо Атанасов Каранешев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
125 Константин Владов Муравиев 21-и пехотен Струмски полк
126 Станчо Христов Басмаджиев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
127 Васил Антонов Шишков 31-и пехотен Варненски полк
128 Борис Димитров Маринов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
129 Ганчо Георгиев Калинов 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
130 Михаил Илиев Стефанов 31-и пехотен Варненски полк
131 Христо Иванов Иванов 1-а сборна пионерна дружина
132 Драгия Павлов Дрехаров 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
133 Иван Христов Христов 16-и пехотен Ловчански полк
134 Спас Атанасов Саракинов 37-и пехотен Пирински полк
135 Петър Димитров Капов 19-и пехотен Шуменски полк
136 Димитър Влахински Костов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
137 Александър Попов Анастасов 9-и конен полк
138 Симеон Ряпов Георгиев 6-и артилерийски полк
139 Никола Динов Костов 9-и артилерийски полк
140 Димитър Стайчев Гиновски 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
141 Ангел Добрев Николов 10-и пехотен Родопски полк
142 Христо Захариев Поп Ангелов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
143 Христофор Стоянов Серафимов 14-и пехотен Македонски полк
144 Тодор Константинов 26-и пехотен Пернишки полк
145 Атанас Николов Николов 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
146 Васил Петров Трайков 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
147 Владимир Ангелов Станчев 26-и пехотен Пернишки полк
148 Тодор Монев Станчев 37-и пехотен Пирински полк
149 Владимир Цонев Илиев 1-и планински артилерийски полк
150 Кирил Дончев Минчев 7-и артилерийски полк
151 Никола Стефанов Райков 19-и пехотен Шуменски полк
152 Баруир Диранов Аракелян 1-а сборна пионерна дружина
153 Кирил Георгиев Георгиев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
154 Георги Павлов Стоянов 25-и пехотен Драгомански полк
155 Христо Тачев Терзиев 9-и конен полк
156 Тодор Георгиев Поборников 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
157 Борис Николов Червенков 19-и пехотен Шуменски полк
158 Драгомир Стефанов Стефанов 3-и конен полк
159 Иван Спиридонов Бояджиев 5-и артилерийски полк
160 Богдан Димитров Събев 27-и пехотен Чепински полк
161 Панайот Илиев Лопушнов 11-и пехотен Сливенски полк
162 Александър Праматаров Димчев 7-и артилерийски полк
163 Асен Савов Стоев 2-и пехотен Искърски полк
164 Христо Радославов Матев 33-и пехотен Свищовски полк
165 Спиридон Спиридонов Пенев 5-и пехотен Дунавски полк
166 Славчо Тодоров Мангъров 29-и пехотен Ямболски полк
167 Александър Илиев Илиев 5-и пехотен Дунавски полк
168 Петър Капитански п.Йорданов 14-и пехотен Македонски полк
169 Александър Жеков Жеков 5-и пехотен Дунавски полк
170 Илия Банов Кушев 1-и артилерийски полк
171 Георги Николов Кусев 2-и пехотен Искърски полк
172 Павел Иванов Цветков 16-и пехотен Ловчански полк
173 Тодор Байков Иванов 26-и пехотен Пернишки полк
174 Димитър Каменов Първанов 3-и пехотен Бдински полк
175 Асен Георгиев Игнатов 5-и конен полк
176 Трифун Трифунов Георгиев 5-и пехотен Дунавски полк
177 Коста Янгьозов Георгиев 5-и артилерийски полк
178 Димитър Михайлов Стайков 21-и пехотен Средногорски полк
179 Георги Павлов Диков 10-и конен полк
180 Влайко Александров Балан техническа дружина
181 Георги Василев Шкордев 35-и пехотен Врачански полк
182 Владислав Поп Василев 26-и пехотен Пернишки полк
183 Захари Найденов Илчев 1-и артилерийски полк
184 Борис Жечев Братоев 31-и пехотен Варненски полк
185 Христо Несторов Несторов 27-и пехотен Чепински полк
186 Васил Поп Бачуров 21-и пехотен Средногорски полк
187 Стефан Анастасов Попов 19-и пехотен Шуменски полк
188 Атанас Димитров Ников 27-и пехотен Чепински полк
189 Кирил х. Митев х.Динев 38-и пехотен Одрински полк
190 Иван Пенчев Деведжиев 33-и пехотен Свищовски полк
191 Стефан Христов Бояджиев 8-и артилерийски полк
192 Ради Димитров Куюмджиев 1-и артилерийски полк
193 Кирил Димитров Ханджиев 2-и гаубичен полк
194 Марин Костов Милтенов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
195 Стоян Лулчев Томов 27-и пехотен Чепински полк
196 Сотир Йорданов Пепелюгов 37-и пехотен Пирински полк
197 Иван Ангелов Карлов 10-и артилерийски полк
198 Димитър Николов Бояджиев 31-и пехотен Варненски полк
199 Борис Петров Лимонов 10-и артилерийски полк
200 Георги Христосков Тодоров 3-и конен полк
201 Христо Петров Цачев понтонната дружина
202 Никола Николов Бояджиев 5-и артилерийски полк
203 Иван Стоянов Давидов 3-и конен полк
204 Методий Манчев Георгиев 11-и пехотен Сливенски полк
205 Петър Димитров Димитров 11-и пехотен Сливенски полк
206 Петър Кочев Предов 5-и артилерийски полк
207 Стефан Иванов Томов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
208 Христо Иванов Чичовски 3-и планински артилерийски полк
209 Емануил Танев Недялков 7-и конен полк
210 Константин Василев Янков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
211 Теню Даскалов Йорданов 12-и пехотен Балкански полк
212 Никола Ставрев Янакиев 2-и конен на Н. В. Кн. М. Луиза полк
213 Йордан Христов Попов 32-и пехотен Загорски полк
214 Георги Петров Калъпчиев 1-и артилерийски полк
215 Константин Иванов Спасов 21-и пехотен Средногорски полк
216 Никола Николов Кирков 5-и артилерийски полк
217 Георги Николов Тодоров 21-и пехотен Средногорски полк
218 Христо Николов Иванов 5-и артилерийски полк
219 Димитър Иванов Тумбев 21-и пехотен Средногорски полк
220 Йордан Панчев Панчев 23-и пехотен Шипченски полк
221 Борис Илиев Попов 33-и пехотен Свищовски полк
222 Борис Георгиев Завкаров 3-и планински артилерийски полк
223 Христо Пенчев Балников 33-и пехотен Свищовски полк
224 Михаил Николов Райчев телеграфна дружина
225 Иван Георгиев Ачев 1-и артилерийски полк
226 Петър Хараламбиев Табаков 35-и пехотен Врачански полк
227 Стефан Минчев Попов 21-и пехотен Средногорски полк
228 Георги Спасов Иванов 12-и пехотен Балкански полк
229 Стефан Малчев Банков 10-и конен полк
230 Иван Иванов Пенев понтонната дружина
231 Нейко Нейков Петров 32-и пехотен Загорски полк
232 Георги Тотев Казасов 5-и пехотен Дунавски полк
233 Димитър Петров Бунев 2-а сборна пионерна дружина
234 Тодор Арахангелов Кръстев 21-и пехотен  Средногорски полк
235 Иван Наумов Йочков 31-и пехотен Варненски полк
236 Димитър Клямов Цеков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
237 Стефан Тяков Стефанов 31-и пехотен Варненски полк
238 Христо Попов Димитров 10-и артилерийски полк
239 Бою Дянков Цоков 5-а сборна пионерна дружина
240 Борис Николов Сариев 16-и пехотен Ловчански полк
241 Георги Драганов Кисов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
242 Тодор Илиев Шукаров 14-и пехотен Македонски полк
243 Христо Симеонов Колев 34-и пехотен Троянски полк
244 Иван Димитров Търпов 11-и пехотен Сливенски полк
245 Атанас Гаврилов Тодоров 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
246 Георги Стефанов Добринов 35-и пехотен Врачански полк
247 Петър Стоянов Цанев 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
248 Стефан Иванов Иванов 2-а сборна пионерна дружина
249 Светослав Сотиров Чешанков 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
250 Димитър Дрънков Петров 1-и артилерийски полк
251 Боян  Милев Благоев 16-и пехотен Ловчански полк
252 Георги Желязков Петров 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Е. полк
253 Христо Георгиев Георгиев 3-и пехотен Бдински полк
254 Димитър Константинов Чакмаков 11-и пехотен Сливенски полк
255 Първан Христов Делийски 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
256 Стоил Ненов Димитров 2-и пехотен Искърски полк
257 Славчо Динчев Славчев 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
258 Иван Ангелов Христов 27-и пехотен Чепински полк
259 Стефан Христов Гешанов 6-и конен полк
260 Димитър Георгиев Павлов 3-и конен полк
261 Иван Игнатов Попов 2-и артилерийски полк
262 Рафаил Иванов Писев 3-и планински артилерийски полк
263 Еню Динев Христов 10-и пехотен Родопски полк
264 Вълчо Вълчев Поп Димчев 40-и пехотен Беломорски полк
265 Йордан Марков Бойчев 19-и пехотен Шуменски полк
266 Захария Драгиев Драгиев 31-и пехотен Варненски полк
267 Сотир Стойчев Хлебаров 34-и пехотен Троянски полк
268 Ангел Николов Атанасов 6-и конен полк
269 Васил Тръпков Шалдев 10-и артилерийски полк
270 Неделчо Георгиев Стаматов 10-и конен полк
271 Петър Иванов Петров 4-а сборна пионерна дружина
272 Георги Христов Лекарски 4-а сборна пионерна дружина
273 Илия Тодоров Йончев 9-и артилерийски полк
274 Илия Русев Желязков 3-а сборна пионерна дружина
275 Никола Донев Евстатиев 21-и пехотен Средногорски полк
276 Михаил Димитров Атанасов 2-и пехотен Искърски полк
277 Иван Дечков Милев 21-и пехотен Средногорски полк
278 Радион Стефанов Колчев 33-и пехотен Свищовски полк
279 Христо Байков Кярлиев 10-и пехотен Родопски полк
280 Иван Спасов Христов 28-и пехотен Стремски полк
281 Панайот Константинов Бобарев 2-и пехотен Искърски полк
282 Алекси Спиридонов Куртев 27-и пехотен Чепински полк
283 Андрей Цветков Иванов 2-и пехотен Искърски полк
284 Кирил Тодоров Алчев 5-и конен полк
285 Христо Атанасов Атанасов 34-и пехотен Троянски полк
286 Никола Хараламбиев Кръстанов 2-и пехотен Искърски полк
287 Кънчо Иванов Досев 33-и пехотен Свищовски полк
288 Петър Енев Делев 8-и конен полк
289 Хараламби Илиев Перев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
290 Христо Иванов Балтаджиев 21-и пехотен Средногорски полк
291 Петър Николов Бобев 2-и пехотен Искърски полк
292 Иван Илиев Побиенски 21-и пехотен Средногорски полк
293 Георги Петков Катранов 33-и пехотен Свищовски полк
294 Господин Георгиев Чолаков 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
295 Димитър Иванов Попов 40-и пехотен Беломорски полк
296 Борис Симеонов Павлов 34-и пехотен Троянски полк
297 Владимир Казановски Василев 26-и пехотен Пернишки полк
298 Георги Владимиров Сърмаджиев 33-и пехотен Свищовски полк
299 Васил Димитров Катин 36-и пехотен Козлодуйски полк
300 Стоян Михайлов Бояджиев 40-и пехотен Беломорски полк
301 Никола Христов Брайков 19-и пехотен Шуменски полк
302 Панайот Анастасов Читаков 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
303 Иван Христов Морунов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
304 Тодор Димитров Богоев 5-а сборна пионерна дружина
305 Илия Василев Минчев 19-и пехотен Шуменски полк
306 Иван Ангелов Матанов 34-и пехотен Троянски полк
307 Боян Димитров Попов 3-и пехотен Бдински полк
308 Александър Попов Стоилов 3-а сборна пионерна дружина
309 Стефан Петров Мечконев 33-и пехотен Свищовски полк
310 Христо Делев Калайджиев 14-и пехотен Македонски полк
311 Нягул Панчев Млъчков 28-и пехотен Стремски полк
312 Рачо Николов Пенков 34-и пехотен Троянски полк
313 Петко Попов Спиридонов 4-и конен полк
314 Илия Йосифов Пешев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
315 Димитър Касабов Манолев 40-и пехотен Беломорски полк
316 Петър Станков Каракашев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
317 Добри Добрев Петев 3-и планински артилерийски полк
318 Георги Атанасов Маслинков 3-и пехотен Бдински полк
319 Павел Кацаров Ботев 10-и пехотен Родопски полк
320 Стойко Енчев Бошков 4-и конен полк
321 Любен Русев Коджаманов 3-а сборна пионерна дружина
322 Иван Пейков Симеонов 9-и артилерийски полк
323 Светослав Петров Казанджиев 3-и пехотен Бдински полк
324 Георги Тотев Алексиев 15-и пехотен Ломски полк
325 Иван Минев Владимиров 28-и пехотен Стремски полк
326 Александър Константинов Петров 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
327 Марин Маринов Пастърмаджиев 34-и пехотен Троянски полк
328 Мичо Маринов Данов 28-и пехотен Стремски полк
329 Стоян Димитров Груев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
330 Александър Киров Стефанов 7-и конен полк
331 Константин Атанасов Калинов 3-а сборна пионерна дружина
332 Никола Тихов Чолаков 9-и артилерийски полк
333 Тодор Христов Доганов 34-и пехотен Троянски полк
334 Паруш Георгиев Кючуков 4-и конен полк
335 Евтим Николов Витанов 3-и пехотен Бдински полк
336 Стефан Иванов Генов 3-и пехотен Бдински полк
337 Ангел Измирлиев п. Димитров 40-и пехотен Беломорски полк
338 Пенчо Георгиев Марулев 32-и пехотен Загорски полк
339 Иван Христов Миленков 16-и пехотен Ловчански полк
340 Борис Георгиев Шопов 16-и пехотен Ловчански полк
341 Димитър Йорданов Попов 34-и пехотен Троянски полк
342 Методий Иванов Бъчваров 6-и конен полк
343 Петър Христов Бояджиев 28-и пехотен Стремски полк
344 Иван Тенов Вълков 2-и планински артилерийски полк
345 Васил Николов Василев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
346 Христо Стоянов Деанов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
347 Стоян Тончев Малаков 6-и конен полк
348 Славчо х. Йордев х. Йончев 2-и планински артилерийски полк
349 Димитър Мицков Тодоров 40-и пехотен Беломорски полк
350 Светослав Петров Чочков 2-и планински артилерийски полк
351 Георги Миронов Тошков 8-и конен полк
352 Васил Христов Джиджев 28-и пехотен Стремски полк
353 Асен Попов Илиев 10-и пехотен Родопски полк
354 Петър Илиев Бронзов 6-и конен полк
355 Никола Константинов Тифчев 30-и пехотен Шейнивски полк
356 Щерю Христов Божинов 37-и пехотен Пирински полк
357 Иван Николов Глушков 36-и пехотен Козлодуйски полк
358 Иван Аргиров Тахчиев 28-и пехотен Стремски полк
359 Тодор Петров Игнатов 10-и пехотен Родопски полк
360 Тиню Василев Томов 3-а сборна пионерна дружина
361 Георги Динев Проданов 1-и планински артилерийски полк
362 Дино Енев Топалов 3-а сборна пионерна дружина
363 Георги Алексов Богданов 37-и пехотен Пирински полк
364 Веселин Лалев Атанасов 30-и пехотен Шейнивски полк
365 Асен Лазаров Иванов 5-а сборна пионерна дружина
366 Христофор Георгиев Малинчев 16-и пехотен Ловчански полк
367 Георги Попов Иванов 37-и пехотен Пирински полк
368 Христо Петков Севкин 10-и пехотен Родопски полк
369 Георги Дойнов Кръстев 5-а сборна пионерна дружина
370 Господин Костадинов Друмев 32-и пехотен Загорски полк
371 Колю Христов Цанков 36-и пехотен Козлодуйски полк
372 Марко Хаджи Стефанов 3-а сборна пионерна дружина
371 Иван Поп Цветков 29-и пехотен Ямболски полк
374 Владимир Маринов Абаджиев 28-и пехотен Стремски полк
375 Тодор Василев Хрусанов 7-и конен полк
376 Сава Савов Костов 5-а сборна пионерна дружина
377 Страшимир Димитров Генков 14-и пехотен Македонски полк
378 Асен Стоев Василев 16-и пехотен Ловчански полк
379 Марин Николов Папазов 29-и пехотен Ямболски полк
380 Петър Йосифов Обретенов 36-и пехотен Козлодуйски полк
381 Илия Ангелов Цирункариев 14-и пехотен Македонски полк
382 Константин Белчев Данов 14-и пехотен Македонски полк
383 Тодор Георгиев Василев 16-и пехотен Ловчански полк
384 Петър Алексиев Петрунов 16-и пехотен Ловчански полк
385 Милети Золотов Янков 29-и пехотен Ямболски полк
386 Димитър Христов Келямов 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
387 Атанас Иванов Николов 37-и пехотен Пирински полк
388 Христо Георгиев Вичев 36-и пехотен Козлодуйски полк
389 Стефан Василев Георгиев 39-и пехотен Солунски полк
390 Атанас Ангелов Тимев 40-и пехотен Беломорски полк
391 Христо Константинов Пенчев 29-и пехотен Ямболски полк
392 Богдан Иванов Стаматов 37-и пехотен Пирински полк
393 Янко Тодоров Икономов 37-и пехотен Пирински полк
394 Иван Георгиев Тишинов 5-а сборна пионерна дружина
395 Васил Цанков Баларев 29-и пехотен Ямболски полк
396 Васил Зарков Янков 36-и пехотен Козлодуйски полк
397 Благовест Иванов Радинов 29-и пехотен Ямболски полк
398 Цветан Рачев Танков 30-и пехотен Шейнивски полк
399 Асен Константинов Кузмов 8-и конен полк
400 Васил Иванов Чолаков 30-и пехотен Шейнивски полк
401 Никола Спасов Видолов 36-и пехотен Козлодуйски полк
402 Димитър Николов Захариев 14-и пехотен Македонски полк
403 Иван Христов Стамболиев 36-и пехотен Козлодуйски полк
404 Кутю Димитров Кутев 1-и планински артилерийски полк
405 Христо Данов Янков 1-и планински артилерийски полк
406 Петър Начев Начев 5-а сборна пионерна дружина
407 Атанас Цветков Василев 36-и пехотен Козлодуйски полк
408 Георги Михайлов Стоянов 30-и пехотен Шейнивски полк
409 Тома Димитров Спасов 39-и пехотен Солунски полк
410 Савели Степанов Дринков 39-и пехотен Солунски полк
411 Вълчан Иванов Ханджиев 30-и пехотен Шейнивски полк
412 Георги Димитров Кокошков 7-и артилерийски полк
413 Милан Ласков Костов 39-и пехотен Солунски полк
414 Асен Начев Лазаров 38-и пехотен Одрински полк
415 Ангел Иванов Бутлев 39-и пехотен Солунски полк
416 Тома Перниклиев Чилев 30-и пехотен Шейнивски полк
417 Цветан Янков Бъчваров 15-и пехотен Ломски полк
418 Петър Димитров Коев 30-и пехотен Шейнивски полк
419 Трайко Атанасов Трайков 39-и пехотен Солунски полк
420 Марин Ионов Ионов 15-и пехотен Ломски полк
421 Владимир Алексиев Алексиев 15-и пехотен Ломски полк
422 Иван Петров Хранков 8-и конен полк
423 Георги Георгиев Стойчев 15-и пехотен Ломски полк
424 Ганчо Маринов Христов 15-и пехотен Ломски полк
425 Васил Атанасов Гавазов 39-и пехотен Солунски полк
426 Тодор Станков Кандов 38-и пехотен Одрински полк
427 Иван Лозанов Панкин 5-а сборна пионерна дружина
428 Артур Василев Рилски 39-и пехотен Солунски полк
429 Цоло Илиев Стайков 5-а сборна пионерна дружина
430 Боян Тодоров Азманов 39-и пехотен Солунски полк
431 Тодор Диков Карагеоргиев 38-и пехотен Одрински полк
432 Стефан Миладинов Хараламбиев 38-и пехотен Одрински полк
433 Константин Иванов Чакъров 38-и пехотен Одрински полк
434 Антон Тодоров Бесарабов 16-и пехотен Ловчански полк

 

от Генералния щаб

Началник на училището

Полковник ТАСЕВ

35_vipusk-76

Източник: „Юбилеен сборник на 35-ти Рилски випуск на Военното на Н.В. училище“, С. 1940г., предоставен от г-жа Таня Кондарева, член на клуб „Един завет“, внучка на полк. Драгия Дрехаров от същия випуск. 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: