Archive for the випуски Category

„Един завет“ представи филма „Кадети“

Posted in випуски on януари 29, 2019 by edinzavet

 

kadeti1

На 28 януари в Централния военен клуб организирахме прожекция на документалния филм „Кадети“ – разказ за 62-ри випуск на Военното на Н.В. Училище. Инициатор на събитието бе г-н Антон Праматаров, член на Клуб „Един завет“, който ни предостави запис на филма.

kadeti2

Преди прожекцията председателят на нашия клуб Борис Станимиров изнесе слово, в което разказа за различните периоди в историята на офицерския корпус на Царство България – от неговото създаване при Временното руско управление до последните „царски“ випуски на Военното училище. Именно през последния, четвърти период, когато българската държава започва да отхвърля тежките ограничения по Ньойския договор, а офицерството решително скъсва с политическата партизанщина, във ВНВУ се създава „кадетското“ обучение, при който младежите постъпват на 16-годишна възраст и преминават 3-годишен гимназиален, „кадетски“ курс, преди да продължат като юнкери.

kadeti

62-ри випуск е интересен и уникален с няколко неща:
– Той е сред малкото кадетски випуски на ВНВУ.
– 62-ри е последният випуск, произведен от Цар Борис III.
– Това са последните офицери от Царство България, градили пълноценна военна кариера преди 9 септември 1944 и служили в новите територии през Втората световна война, а след това понесли тежестта на войната като командири. Разправата с тях след 1944 е безкомпромисна. Последните носители на онзи дух, който е неповторим и уникален за стара България и нейния офицерски корпус.
– Във времето на интервютата във филма, живите още кавалери на Военния орден „За храбростъ“ са в своите 70-години – т.е. в активна възраст и бистър ум, което прави разказът им ценен исторически извор.
– От филма се научават много неща за реда и възпитанието във Военното на Н.В. училище, за обществения престиж на офицерството в Царство България и за съдбата на офицерския корпус след 1944г. Включени са и архивни кадри от първите стъпки на нашия Съюз на възпитаниците на ВНВУ.

kadeti3

Събитието бе уважено от председателя на Съюза на Възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ кдп Атанас Илев. След края на прожекцията кавалерът на Орден „За храбростъ“ приветства аудиторията.

От клуб „Един завет“ имаме намерението, при успешно разрешаване на проблема с авторските права, да качим филма в нашия канал в YouTube, за да може да бъде видян от повече зрители. Благодарим на г-на Антон Праматаров за осигурения запис и на г-жа Любена Нинова за направените снимки.

Реклами

35-и „Рилски“ випуск на Военното на Н.В. Училище (пълен списък)

Posted in випуски on ноември 20, 2016 by edinzavet

35_vipusk-57

 ЗАПОВЕД

 на

 Военното на Негово Величество училище

 № 80

 31 август 1915 год.

Съгласно височайшата заповед № 30 от 25 август 1915 год., повишават се в първи офицерски чин, свършилите курса на училището, упоменати по-долу портупей-юнкери, като се зачисляват в частите на войската, както е показано срщу имената им.

 

ИМЕ И ФАМИЛИЯ В коя войскова част се назначава
1 Георги Димитров Димитров 8-и артилерийски полк
2 Христо Златанов Генев 12-и пехотен Балкански полк
3 Васил Григоров Григоров 18-и  пехотен Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
4 Васил Димитров Бандев 4-а сборна пионерна дружина
5 Георги Георгиев Кушев 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
6 Манол Тотев Манолов 1-и гаубичен полк
7 Владимир Митков Чокурски 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
8 Боню Бонев Гочев 8-и артилерийски полк
9 Илия п. Георгиев х. Бонев 1-и  пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
10 Петър Попов Поповски 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
11 Игнат Георгиев Бръзнов 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
12 Петър Попов Костов 8-и гаубичен полк
13 Михаил Георгиев Узунов 10-и конен полк
14 Петър Христов Дограмаджиев ж.п. дружина
15 Диамант Василев Димитров 8-и пехотен Приморски на Н. Ц. В. Кн. М. Луиза полк
16 Константин Ангелов Христов 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
17 Йосиф Цветков Златанов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
18 Христо Иванов Велков 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
19 Никола Неделчев Тодоров 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
20 Георги Ангелов Божков 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
21 Михаил Стоянов Михайлов 18-и пехотен  Етерски на Н. В. полк
22 Никола Христов Боев 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
23 Руси Атанасов Григоров ж.п. дружина
24 Бижо Цветков Лалев 5-а сборна пионерна дружина
25 Драгомир Пашинов Кирков 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
26 Константин Атанасов Карагьозов 2-и гаубичен полк
27 Асен Стоев Каров 3-и арт. на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
28 Панайот Ангелов Антонов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
29 Станчо Симеонов Станчев 18-и  пехотен Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
30 Димитър Иванов Янчев 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
31 Никола Василев Бекяров 12-и пехотен Балкански полк
32 Христо Христов Ченков 6-и артилерийски полк
33 Георги Петров Бахчеванов 6-и артилерийски полк
34 Стоил Топачев Иванов 2-а сборна пионерна дружина
35 Димитър Петров Костов 3-и гаубичен полк
36 Илия Драгнев Найденов 7-и пехотен Преславски полк
37 Васил Димитров Цеков 4-а сборна пионерна дружина
38 Тома Николов Сиклунов 6-и пехотен Търновски на Н .В. полк
39 Асен Марков Тодоров 2-и артилерийски полк
40 Димитър Ганчев Скордев 23-и пехотен Шипченски полк
41 Васил Димитров Бейков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
42 Йордан Христов Гюрков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
43 Георги Атанасов Младенов 8-и пехотен Приморски на Н. Ц. В. К. М.Луиза полк
44 Георги Добрев Петков 3-а сборна пионерна дружина
45 Христо Иванов Стоянов 13-и пехотен Рилски полк
46 Александър Поп Димитров 25-и пехотен Драгомански полк
47 Михаил Георгиев Попов 35 – пехотен Врачански полк
48 Иван Георгиев Ковачев 1-и гаубичен полк
49 Асен Христов Георгиев 7-и артилерийски полк
50 Христо Петков Новаков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
51 Иван Иванов Овчаров 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
52 Николай Иванов Грозданов 8-и артилерийски полк
53 Стоил Гелов Стаменков 1-и пехотен Соф. на Н. В. Кн. Александър I полк
54 Стилян Спасов х. Стефанов 3-и гаубичен полк
55 Хараламби Кръстев Кузов 40-и пехотен Беломорски полк
56 Васил Аладжов Димов 30-и пехотен Шейнивски полк
57 Никола Генчев Костов 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
58 Никола Некезов Христов 13-и пехотен Рилски полк
59 Тодор Димитров Байков 31-и пехотен Варненски полк
60 Ангел Иванов Кожухаров 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
61 Иван Христов Сапунджиев 3-и гаубичен полк
62 Димитър Дяков Симов 25-и пехотен Драгомански полк
63 Денчо Иванов Бойчинов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
64 Иван Михайлов Константинов 11-и пехотен Сливенски полк
65 Илия Петров Мусаков 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
66 Георги Стоянов Маринов 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
67 Тодор Станчев Тодоров 25-и пехотен Драгомански полк
68 Асен Димитров Маринов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
69 Георги Тодоров Найденов 12-и пехотен Балкански полк
70 Константин Витанов Сърнев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
71 Никола Христов Попов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
72 Златю Цонев Тепциев 9-и артилерийски полк
73 Владимир Божилов Константинов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
74 Вилхилм Велизаров Руевски 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
75 Асен Иванов Тахтаков 27-ми пехотен Чепински полк
76 Пею Генчев Старибратов техн. дружина
77 Георги Христов Розев 5-и пехотен Дунавски полк
78 Цвятко Славов Манов 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
79 Христо Спасов Николов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
80 Христо Иванов Иванов 1-и конен на Н. В. Княз Александър I полк
81 Любен Стойков Станевски 26-и пехотен Пернишки полк
82 Апостол Дангърски Веселков 13-и пехотен Рилски полк
83 Любомир Чифликчиев Жеков телеграфна дружина
84 Стоян Колев Иванов 8-и артилерийски полк
85 Илия Василев Апостолов 1-а сборна пионерна дружина
86 Димитър Анастасов Сребров 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
87 Димитър Иванов Владков 23-и пехотен Шипченски полк
88 Димитър Гигов Рабаков 2-и гаубичен полк
89 Промисъл Стефанов Бъчваров 7-и пехотен Преславски полк
90 Христо Иванов Петков 2-и конен на Н. В. Кн. М. Луиза полк
91 Йордан Иванов Сутров 5-и пехотен Дунавски полк
92 Пенчо Митев Хаджиев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Е. полк
93 Мито Славов Иванов 8-и артилерийски полк
94 Константин Марков Тодоров 2-и артилерийски полк
95 Давид Антимов Захов 13-и пехотен Рилски полк
96 Кръсто Антонов Иванов 23-и пехотен Шипченски полк
97 Никола Колев Кирев 23-и пехотен Шипченски полк
98 Христо Георгиев Белев 1-а сборна пионерна дружина
99 Александър Стоянов Ханджиев 18-и пехотен  Етерски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
100 Кирил Димитров Ноев техническа дружина
101 Зафир Николов Испорски 26-и пехотен Пернишки полк
102 Ангел Новкиришки Костов 35-и пехотен Врачански полк
103 Стефан Рачев Димитров 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
104 Тончо Исаиев Исаев 1-и гаубичен полк
105 Георги Христов Попов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
106 Георги Христов Ковачев 37-ми пехотен Пирински полк
107 Христо Иванов Йоцов 35-и пехотен Врачански полк
108 Сава Илчев Илчев 25-и пехотен Драгомански полк
109 Михаил Константинов Павлов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
110 Борис Илиев Коларов 3-и конен полк
111 Александър Нецев Салчев 25-и пехотен Драгомански полк
112 Никола Георгиев Димчев 3-и конен полк
113 Асен Илков Кръстрев 1-и гаубичен полк
114 Тома Томов Петров 32-и пехотен полк
115 Асен Николов Бутилов 7-и артилерийски полк
116 Мирчо Дечев Бончев 12-и пехотен Балкански полк
117 Христо Тачов Карагитлиев 23-и пехотен Шипченски полк
118 Тодор Стоянов Антонов 9-и конен полк
119 Петър Иванов Попов 26-и пехотен Пернишки полк
120 Иван Кръстов Чакалов 28-и пехотен Стремски полк
121 Симеон Косев Косев 3-и гаубичен полк
122 Драгомир Стоичков Сарафов 26-и пехотен Пернишки полк
123 Христо Антонов Янчев 5-а сборна пионерна дружина
124 Димо Атанасов Каранешев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
125 Константин Владов Муравиев 21-и пехотен Струмски полк
126 Станчо Христов Басмаджиев 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
127 Васил Антонов Шишков 31-и пехотен Варненски полк
128 Борис Димитров Маринов 4-и артилерийски на Н. В. Цар Фердинанд I полк
129 Ганчо Георгиев Калинов 20-и пехотен Добруджански на Н. Ц. В. Кн. Кирил Преславски полк
130 Михаил Илиев Стефанов 31-и пехотен Варненски полк
131 Христо Иванов Иванов 1-а сборна пионерна дружина
132 Драгия Павлов Дрехаров 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
133 Иван Христов Христов 16-и пехотен Ловчански полк
134 Спас Атанасов Саракинов 37-и пехотен Пирински полк
135 Петър Димитров Капов 19-и пехотен Шуменски полк
136 Димитър Влахински Костов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
137 Александър Попов Анастасов 9-и конен полк
138 Симеон Ряпов Георгиев 6-и артилерийски полк
139 Никола Динов Костов 9-и артилерийски полк
140 Димитър Стайчев Гиновски 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
141 Ангел Добрев Николов 10-и пехотен Родопски полк
142 Христо Захариев Поп Ангелов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
143 Христофор Стоянов Серафимов 14-и пехотен Македонски полк
144 Тодор Константинов 26-и пехотен Пернишки полк
145 Атанас Николов Николов 3-и артилерийски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
146 Васил Петров Трайков 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
147 Владимир Ангелов Станчев 26-и пехотен Пернишки полк
148 Тодор Монев Станчев 37-и пехотен Пирински полк
149 Владимир Цонев Илиев 1-и планински артилерийски полк
150 Кирил Дончев Минчев 7-и артилерийски полк
151 Никола Стефанов Райков 19-и пехотен Шуменски полк
152 Баруир Диранов Аракелян 1-а сборна пионерна дружина
153 Кирил Георгиев Георгиев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
154 Георги Павлов Стоянов 25-и пехотен Драгомански полк
155 Христо Тачев Терзиев 9-и конен полк
156 Тодор Георгиев Поборников 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
157 Борис Николов Червенков 19-и пехотен Шуменски полк
158 Драгомир Стефанов Стефанов 3-и конен полк
159 Иван Спиридонов Бояджиев 5-и артилерийски полк
160 Богдан Димитров Събев 27-и пехотен Чепински полк
161 Панайот Илиев Лопушнов 11-и пехотен Сливенски полк
162 Александър Праматаров Димчев 7-и артилерийски полк
163 Асен Савов Стоев 2-и пехотен Искърски полк
164 Христо Радославов Матев 33-и пехотен Свищовски полк
165 Спиридон Спиридонов Пенев 5-и пехотен Дунавски полк
166 Славчо Тодоров Мангъров 29-и пехотен Ямболски полк
167 Александър Илиев Илиев 5-и пехотен Дунавски полк
168 Петър Капитански п.Йорданов 14-и пехотен Македонски полк
169 Александър Жеков Жеков 5-и пехотен Дунавски полк
170 Илия Банов Кушев 1-и артилерийски полк
171 Георги Николов Кусев 2-и пехотен Искърски полк
172 Павел Иванов Цветков 16-и пехотен Ловчански полк
173 Тодор Байков Иванов 26-и пехотен Пернишки полк
174 Димитър Каменов Първанов 3-и пехотен Бдински полк
175 Асен Георгиев Игнатов 5-и конен полк
176 Трифун Трифунов Георгиев 5-и пехотен Дунавски полк
177 Коста Янгьозов Георгиев 5-и артилерийски полк
178 Димитър Михайлов Стайков 21-и пехотен Средногорски полк
179 Георги Павлов Диков 10-и конен полк
180 Влайко Александров Балан техническа дружина
181 Георги Василев Шкордев 35-и пехотен Врачански полк
182 Владислав Поп Василев 26-и пехотен Пернишки полк
183 Захари Найденов Илчев 1-и артилерийски полк
184 Борис Жечев Братоев 31-и пехотен Варненски полк
185 Христо Несторов Несторов 27-и пехотен Чепински полк
186 Васил Поп Бачуров 21-и пехотен Средногорски полк
187 Стефан Анастасов Попов 19-и пехотен Шуменски полк
188 Атанас Димитров Ников 27-и пехотен Чепински полк
189 Кирил х. Митев х.Динев 38-и пехотен Одрински полк
190 Иван Пенчев Деведжиев 33-и пехотен Свищовски полк
191 Стефан Христов Бояджиев 8-и артилерийски полк
192 Ради Димитров Куюмджиев 1-и артилерийски полк
193 Кирил Димитров Ханджиев 2-и гаубичен полк
194 Марин Костов Милтенов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
195 Стоян Лулчев Томов 27-и пехотен Чепински полк
196 Сотир Йорданов Пепелюгов 37-и пехотен Пирински полк
197 Иван Ангелов Карлов 10-и артилерийски полк
198 Димитър Николов Бояджиев 31-и пехотен Варненски полк
199 Борис Петров Лимонов 10-и артилерийски полк
200 Георги Христосков Тодоров 3-и конен полк
201 Христо Петров Цачев понтонната дружина
202 Никола Николов Бояджиев 5-и артилерийски полк
203 Иван Стоянов Давидов 3-и конен полк
204 Методий Манчев Георгиев 11-и пехотен Сливенски полк
205 Петър Димитров Димитров 11-и пехотен Сливенски полк
206 Петър Кочев Предов 5-и артилерийски полк
207 Стефан Иванов Томов 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
208 Христо Иванов Чичовски 3-и планински артилерийски полк
209 Емануил Танев Недялков 7-и конен полк
210 Константин Василев Янков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
211 Теню Даскалов Йорданов 12-и пехотен Балкански полк
212 Никола Ставрев Янакиев 2-и конен на Н. В. Кн. М. Луиза полк
213 Йордан Христов Попов 32-и пехотен Загорски полк
214 Георги Петров Калъпчиев 1-и артилерийски полк
215 Константин Иванов Спасов 21-и пехотен Средногорски полк
216 Никола Николов Кирков 5-и артилерийски полк
217 Георги Николов Тодоров 21-и пехотен Средногорски полк
218 Христо Николов Иванов 5-и артилерийски полк
219 Димитър Иванов Тумбев 21-и пехотен Средногорски полк
220 Йордан Панчев Панчев 23-и пехотен Шипченски полк
221 Борис Илиев Попов 33-и пехотен Свищовски полк
222 Борис Георгиев Завкаров 3-и планински артилерийски полк
223 Христо Пенчев Балников 33-и пехотен Свищовски полк
224 Михаил Николов Райчев телеграфна дружина
225 Иван Георгиев Ачев 1-и артилерийски полк
226 Петър Хараламбиев Табаков 35-и пехотен Врачански полк
227 Стефан Минчев Попов 21-и пехотен Средногорски полк
228 Георги Спасов Иванов 12-и пехотен Балкански полк
229 Стефан Малчев Банков 10-и конен полк
230 Иван Иванов Пенев понтонната дружина
231 Нейко Нейков Петров 32-и пехотен Загорски полк
232 Георги Тотев Казасов 5-и пехотен Дунавски полк
233 Димитър Петров Бунев 2-а сборна пионерна дружина
234 Тодор Арахангелов Кръстев 21-и пехотен  Средногорски полк
235 Иван Наумов Йочков 31-и пехотен Варненски полк
236 Димитър Клямов Цеков 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
237 Стефан Тяков Стефанов 31-и пехотен Варненски полк
238 Христо Попов Димитров 10-и артилерийски полк
239 Бою Дянков Цоков 5-а сборна пионерна дружина
240 Борис Николов Сариев 16-и пехотен Ловчански полк
241 Георги Драганов Кисов 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
242 Тодор Илиев Шукаров 14-и пехотен Македонски полк
243 Христо Симеонов Колев 34-и пехотен Троянски полк
244 Иван Димитров Търпов 11-и пехотен Сливенски полк
245 Атанас Гаврилов Тодоров 4-и пехотен Плевенски на Н. Ц. В. Престолонаследника Кн. Борис Търновски полк
246 Георги Стефанов Добринов 35-и пехотен Врачански полк
247 Петър Стоянов Цанев 9-и пехотен Пловдивски на Н. Ц. В. Кн. Климентина полк
248 Стефан Иванов Иванов 2-а сборна пионерна дружина
249 Светослав Сотиров Чешанков 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
250 Димитър Дрънков Петров 1-и артилерийски полк
251 Боян  Милев Благоев 16-и пехотен Ловчански полк
252 Георги Желязков Петров 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Е. полк
253 Христо Георгиев Георгиев 3-и пехотен Бдински полк
254 Димитър Константинов Чакмаков 11-и пехотен Сливенски полк
255 Първан Христов Делийски 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
256 Стоил Ненов Димитров 2-и пехотен Искърски полк
257 Славчо Динчев Славчев 17-и пехотен Доростолски на Н. И. В. В. Кн. Вл. Александрович полк
258 Иван Ангелов Христов 27-и пехотен Чепински полк
259 Стефан Христов Гешанов 6-и конен полк
260 Димитър Георгиев Павлов 3-и конен полк
261 Иван Игнатов Попов 2-и артилерийски полк
262 Рафаил Иванов Писев 3-и планински артилерийски полк
263 Еню Динев Христов 10-и пехотен Родопски полк
264 Вълчо Вълчев Поп Димчев 40-и пехотен Беломорски полк
265 Йордан Марков Бойчев 19-и пехотен Шуменски полк
266 Захария Драгиев Драгиев 31-и пехотен Варненски полк
267 Сотир Стойчев Хлебаров 34-и пехотен Троянски полк
268 Ангел Николов Атанасов 6-и конен полк
269 Васил Тръпков Шалдев 10-и артилерийски полк
270 Неделчо Георгиев Стаматов 10-и конен полк
271 Петър Иванов Петров 4-а сборна пионерна дружина
272 Георги Христов Лекарски 4-а сборна пионерна дружина
273 Илия Тодоров Йончев 9-и артилерийски полк
274 Илия Русев Желязков 3-а сборна пионерна дружина
275 Никола Донев Евстатиев 21-и пехотен Средногорски полк
276 Михаил Димитров Атанасов 2-и пехотен Искърски полк
277 Иван Дечков Милев 21-и пехотен Средногорски полк
278 Радион Стефанов Колчев 33-и пехотен Свищовски полк
279 Христо Байков Кярлиев 10-и пехотен Родопски полк
280 Иван Спасов Христов 28-и пехотен Стремски полк
281 Панайот Константинов Бобарев 2-и пехотен Искърски полк
282 Алекси Спиридонов Куртев 27-и пехотен Чепински полк
283 Андрей Цветков Иванов 2-и пехотен Искърски полк
284 Кирил Тодоров Алчев 5-и конен полк
285 Христо Атанасов Атанасов 34-и пехотен Троянски полк
286 Никола Хараламбиев Кръстанов 2-и пехотен Искърски полк
287 Кънчо Иванов Досев 33-и пехотен Свищовски полк
288 Петър Енев Делев 8-и конен полк
289 Хараламби Илиев Перев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
290 Христо Иванов Балтаджиев 21-и пехотен Средногорски полк
291 Петър Николов Бобев 2-и пехотен Искърски полк
292 Иван Илиев Побиенски 21-и пехотен Средногорски полк
293 Георги Петков Катранов 33-и пехотен Свищовски полк
294 Господин Георгиев Чолаков 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
295 Димитър Иванов Попов 40-и пехотен Беломорски полк
296 Борис Симеонов Павлов 34-и пехотен Троянски полк
297 Владимир Казановски Василев 26-и пехотен Пернишки полк
298 Георги Владимиров Сърмаджиев 33-и пехотен Свищовски полк
299 Васил Димитров Катин 36-и пехотен Козлодуйски полк
300 Стоян Михайлов Бояджиев 40-и пехотен Беломорски полк
301 Никола Христов Брайков 19-и пехотен Шуменски полк
302 Панайот Анастасов Читаков 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
303 Иван Христов Морунов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
304 Тодор Димитров Богоев 5-а сборна пионерна дружина
305 Илия Василев Минчев 19-и пехотен Шуменски полк
306 Иван Ангелов Матанов 34-и пехотен Троянски полк
307 Боян Димитров Попов 3-и пехотен Бдински полк
308 Александър Попов Стоилов 3-а сборна пионерна дружина
309 Стефан Петров Мечконев 33-и пехотен Свищовски полк
310 Христо Делев Калайджиев 14-и пехотен Македонски полк
311 Нягул Панчев Млъчков 28-и пехотен Стремски полк
312 Рачо Николов Пенков 34-и пехотен Троянски полк
313 Петко Попов Спиридонов 4-и конен полк
314 Илия Йосифов Пешев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
315 Димитър Касабов Манолев 40-и пехотен Беломорски полк
316 Петър Станков Каракашев 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
317 Добри Добрев Петев 3-и планински артилерийски полк
318 Георги Атанасов Маслинков 3-и пехотен Бдински полк
319 Павел Кацаров Ботев 10-и пехотен Родопски полк
320 Стойко Енчев Бошков 4-и конен полк
321 Любен Русев Коджаманов 3-а сборна пионерна дружина
322 Иван Пейков Симеонов 9-и артилерийски полк
323 Светослав Петров Казанджиев 3-и пехотен Бдински полк
324 Георги Тотев Алексиев 15-и пехотен Ломски полк
325 Иван Минев Владимиров 28-и пехотен Стремски полк
326 Александър Константинов Петров 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
327 Марин Маринов Пастърмаджиев 34-и пехотен Троянски полк
328 Мичо Маринов Данов 28-и пехотен Стремски полк
329 Стоян Димитров Груев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
330 Александър Киров Стефанов 7-и конен полк
331 Константин Атанасов Калинов 3-а сборна пионерна дружина
332 Никола Тихов Чолаков 9-и артилерийски полк
333 Тодор Христов Доганов 34-и пехотен Троянски полк
334 Паруш Георгиев Кючуков 4-и конен полк
335 Евтим Николов Витанов 3-и пехотен Бдински полк
336 Стефан Иванов Генов 3-и пехотен Бдински полк
337 Ангел Измирлиев п. Димитров 40-и пехотен Беломорски полк
338 Пенчо Георгиев Марулев 32-и пехотен Загорски полк
339 Иван Христов Миленков 16-и пехотен Ловчански полк
340 Борис Георгиев Шопов 16-и пехотен Ловчански полк
341 Димитър Йорданов Попов 34-и пехотен Троянски полк
342 Методий Иванов Бъчваров 6-и конен полк
343 Петър Христов Бояджиев 28-и пехотен Стремски полк
344 Иван Тенов Вълков 2-и планински артилерийски полк
345 Васил Николов Василев 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
346 Христо Стоянов Деанов 22-и пехотен Тракийски на Н. В. Херцог Карл Едуард С. К. Г. полк
347 Стоян Тончев Малаков 6-и конен полк
348 Славчо х. Йордев х. Йончев 2-и планински артилерийски полк
349 Димитър Мицков Тодоров 40-и пехотен Беломорски полк
350 Светослав Петров Чочков 2-и планински артилерийски полк
351 Георги Миронов Тошков 8-и конен полк
352 Васил Христов Джиджев 28-и пехотен Стремски полк
353 Асен Попов Илиев 10-и пехотен Родопски полк
354 Петър Илиев Бронзов 6-и конен полк
355 Никола Константинов Тифчев 30-и пехотен Шейнивски полк
356 Щерю Христов Божинов 37-и пехотен Пирински полк
357 Иван Николов Глушков 36-и пехотен Козлодуйски полк
358 Иван Аргиров Тахчиев 28-и пехотен Стремски полк
359 Тодор Петров Игнатов 10-и пехотен Родопски полк
360 Тиню Василев Томов 3-а сборна пионерна дружина
361 Георги Динев Проданов 1-и планински артилерийски полк
362 Дино Енев Топалов 3-а сборна пионерна дружина
363 Георги Алексов Богданов 37-и пехотен Пирински полк
364 Веселин Лалев Атанасов 30-и пехотен Шейнивски полк
365 Асен Лазаров Иванов 5-а сборна пионерна дружина
366 Христофор Георгиев Малинчев 16-и пехотен Ловчански полк
367 Георги Попов Иванов 37-и пехотен Пирински полк
368 Христо Петков Севкин 10-и пехотен Родопски полк
369 Георги Дойнов Кръстев 5-а сборна пионерна дружина
370 Господин Костадинов Друмев 32-и пехотен Загорски полк
371 Колю Христов Цанков 36-и пехотен Козлодуйски полк
372 Марко Хаджи Стефанов 3-а сборна пионерна дружина
371 Иван Поп Цветков 29-и пехотен Ямболски полк
374 Владимир Маринов Абаджиев 28-и пехотен Стремски полк
375 Тодор Василев Хрусанов 7-и конен полк
376 Сава Савов Костов 5-а сборна пионерна дружина
377 Страшимир Димитров Генков 14-и пехотен Македонски полк
378 Асен Стоев Василев 16-и пехотен Ловчански полк
379 Марин Николов Папазов 29-и пехотен Ямболски полк
380 Петър Йосифов Обретенов 36-и пехотен Козлодуйски полк
381 Илия Ангелов Цирункариев 14-и пехотен Македонски полк
382 Константин Белчев Данов 14-и пехотен Македонски полк
383 Тодор Георгиев Василев 16-и пехотен Ловчански полк
384 Петър Алексиев Петрунов 16-и пехотен Ловчански полк
385 Милети Золотов Янков 29-и пехотен Ямболски полк
386 Димитър Христов Келямов 24-и пехотен Черноморски на Н. В .Ц. Елеонора полк
387 Атанас Иванов Николов 37-и пехотен Пирински полк
388 Христо Георгиев Вичев 36-и пехотен Козлодуйски полк
389 Стефан Василев Георгиев 39-и пехотен Солунски полк
390 Атанас Ангелов Тимев 40-и пехотен Беломорски полк
391 Христо Константинов Пенчев 29-и пехотен Ямболски полк
392 Богдан Иванов Стаматов 37-и пехотен Пирински полк
393 Янко Тодоров Икономов 37-и пехотен Пирински полк
394 Иван Георгиев Тишинов 5-а сборна пионерна дружина
395 Васил Цанков Баларев 29-и пехотен Ямболски полк
396 Васил Зарков Янков 36-и пехотен Козлодуйски полк
397 Благовест Иванов Радинов 29-и пехотен Ямболски полк
398 Цветан Рачев Танков 30-и пехотен Шейнивски полк
399 Асен Константинов Кузмов 8-и конен полк
400 Васил Иванов Чолаков 30-и пехотен Шейнивски полк
401 Никола Спасов Видолов 36-и пехотен Козлодуйски полк
402 Димитър Николов Захариев 14-и пехотен Македонски полк
403 Иван Христов Стамболиев 36-и пехотен Козлодуйски полк
404 Кутю Димитров Кутев 1-и планински артилерийски полк
405 Христо Данов Янков 1-и планински артилерийски полк
406 Петър Начев Начев 5-а сборна пионерна дружина
407 Атанас Цветков Василев 36-и пехотен Козлодуйски полк
408 Георги Михайлов Стоянов 30-и пехотен Шейнивски полк
409 Тома Димитров Спасов 39-и пехотен Солунски полк
410 Савели Степанов Дринков 39-и пехотен Солунски полк
411 Вълчан Иванов Ханджиев 30-и пехотен Шейнивски полк
412 Георги Димитров Кокошков 7-и артилерийски полк
413 Милан Ласков Костов 39-и пехотен Солунски полк
414 Асен Начев Лазаров 38-и пехотен Одрински полк
415 Ангел Иванов Бутлев 39-и пехотен Солунски полк
416 Тома Перниклиев Чилев 30-и пехотен Шейнивски полк
417 Цветан Янков Бъчваров 15-и пехотен Ломски полк
418 Петър Димитров Коев 30-и пехотен Шейнивски полк
419 Трайко Атанасов Трайков 39-и пехотен Солунски полк
420 Марин Ионов Ионов 15-и пехотен Ломски полк
421 Владимир Алексиев Алексиев 15-и пехотен Ломски полк
422 Иван Петров Хранков 8-и конен полк
423 Георги Георгиев Стойчев 15-и пехотен Ломски полк
424 Ганчо Маринов Христов 15-и пехотен Ломски полк
425 Васил Атанасов Гавазов 39-и пехотен Солунски полк
426 Тодор Станков Кандов 38-и пехотен Одрински полк
427 Иван Лозанов Панкин 5-а сборна пионерна дружина
428 Артур Василев Рилски 39-и пехотен Солунски полк
429 Цоло Илиев Стайков 5-а сборна пионерна дружина
430 Боян Тодоров Азманов 39-и пехотен Солунски полк
431 Тодор Диков Карагеоргиев 38-и пехотен Одрински полк
432 Стефан Миладинов Хараламбиев 38-и пехотен Одрински полк
433 Константин Иванов Чакъров 38-и пехотен Одрински полк
434 Антон Тодоров Бесарабов 16-и пехотен Ловчански полк

 

от Генералния щаб

Началник на училището

Полковник ТАСЕВ

35_vipusk-76

Източник: „Юбилеен сборник на 35-ти Рилски випуск на Военното на Н.В. училище“, С. 1940г., предоставен от г-жа Таня Кондарева, член на клуб „Един завет“, внучка на полк. Драгия Дрехаров от същия випуск. 

Тази година ще честваме 100 години от рождението на великия бас Борис Христов – подпоручик от Първи конен на Н.В. Княз Александър I полк

Posted in випуски, личности, специални проекти on януари 18, 2014 by edinzavet

Борис Христов като школник в ШЗО към Първи конен полк с любимия си кон Урал

Когато казваме, че офицерският корпус е бил високият обществен елит на Царство България, казваме го съвсем буквално и нямаме предвид само военното дело. Повечето велики български писатели, художници, дипломати, учени, държавници, творци са минали през ВНВУ или ШЗО.  Малко известен факт е, че великият Борис Христов – най-големият басов глас на света е подпоручик от Първи конен на Н.В. княз Александър I полк. цялата статия

58-ми „Родопски“ випуск на ВНВУ – 1939г.

Posted in випуски, специални проекти on октомври 5, 2013 by edinzavet

DIGITAL CAMERA

 

58-ми „Родопски“ випуск е последният произведен преди началото на Втората световна война в Европа. Випускът влиза през 1937г. при възстановяването на Кадетската гимназия след отхвърляне на ограниченията на Ньойския договор. Тогава едновременно в училището влизат 3 випуска – 58, 59, 60 и 61-ви, като 58-ми випуск постъпва в първи юнкерски клас, а другите три – в кадетските класове. От випускът са първият председател на възстановеният ни Съюз – Любомир Банковски, брат му Иван Банковски, четвъртият председател – Александър Лозанов, летецът Петър Манолев и др.

 

DIGITAL CAMERA

 

58-ми Родопски випуск на Военното на Н.В. училище

Н.В. Цар Борис III

Н.В. Царица Йоанна

Н.Ц.В. Княз Симеон Търновски – престолонаследник

Ген. Лейт. Теодосий Даскалов – министър на Войната

Ген.м-р Никола х. Петков – нач. На ВНВУ до 3.03.1938

Ген.м-р Никола Михпв – нач. ВНВУ от 3.03.1938

Полк. К.х.Атанасов – пом. н-к ВНВУ

Подполк. Гено Генов – к-р на юнкерската дружина

Подполк. Стамен Савов – инспектор на класовете

 

DIGITAL CAMERA

 

ПЕХОТА

 

Никола Д. Рогачев

Любомир Т. Найденов

Светослав Стоянов Калоянов

Алек. Ценович Александров

Тодор К. Поборников

Димитър М. Диков

Борис Ал. Астарджиев

Иван Т. Паралингов

Драгомир Хр. Николов

Тодор Н. Петракиев

Венелин К. Кирчев

Рангел Г. Дърмонов

Иван Н. Иванов

Таню Т. Танев

Цветан Ив. Палански

Георги Ив. Цанков

Емил Цв. Бонев

Георги Хар. Георгиев

Любомир Й. Йорданов

Борис Гр. Яначков

Димитър Ас. Македонски

Борис Д. Каролев

Никола Д. Гостилничаров

Петър Т. Пенев

Трайчо Г. Мазаков

Станчо Вл. Димитров

Тодор Д. Георгиев

Станимир Н. Станимиров

Владимир М. Станев

Кръстю Ч. Чорбаджийски

Георги П. Георгиев

Васил Ст. Василев

Станчо Д. п.Станчев

Кирил П. Ганов

Цоню Д. Рашков

Симеон Хр. Щилянов

Радослав Д. Балтов

Венцислав Н. Петров

Кръстан Г. Шуменов

Александър В. Жеков

Илия П. Мавров

Димитър Кс. Янков

Стефан Я. Стойнов

Иван Л. Банковски

Кирил Д. Миленков

Атанас В. Кръстев

Венцислав Ст. Толтуков

Петко П. Рангелов

Дойчин Вл. Захаринов

Иван Ст. Сименонов

Асен Ил. Михайлов

Никола Г. Джуров

Асен Сп. Асенов

Кирил К. Пазов

Станислав Л. Петров

Тодор Г. Велков

 

DIGITAL CAMERA

 

АРТИЛЕРИЯ

 

Тодор Ст. Дрангажов

Любомир М. Банковски

Мирчо Ив. Кулински

Живко Д. Узунов

Димо Хр. Калфов

Любомир Ст. Събев

Николай Хр. Чернев

Михаил Ил. Гърбузанов

Евстати В. Попов

Владимир Хр. Чавдаров

Николай Люб. Стоянчов

Данаил Г. Герджиков

Никола Н. Цеков

Петър П. Атанасов

Николай Дим. Мутафчиев

Димитър И. Димитров

Никола Н. х. Генчев

Иван Н. Няголов

Любомир Ц. Жилов

Александър Ст. Воденичаров

Асен Мих. Михайлов

Стрез Ал. Стрезов

Петко Ел. Емануилов

Борис Г. Драганов

Илия Анг. Иванов

Христо Ст. Никифоров

Ангел Хр. Младенов

Христо Дим. Минев

Колю Едрев Христов

 

DIGITAL CAMERA

 

ЛЕТЦИ

 

Конст. Т. Константинов

Петър Вл. Димов

Александър Г. Лозанов

Владимир Ст. Стоичков

Симеон П. Симеонов

Стефан Н. Михайлов

Иван В. Бояджиев

Петър Б. Кантарджиев

Христо К. Пазвантов

Борислав Вл. Константинов

Драгомир Хр. Стефанов

Васил Др. Василев

Петко Ст. Куклов

Васил А. Велчев

Захари Г. Перниклийски

Борис П. Иванов

Васил Б. Матеев

Иван Анд. Андонов

Иван Ив. Русев

Младен М. Гаврилов

Петър Д. Манолев

Ганчо Д. Чернаев

 

DIGITAL CAMERA

 

ПИОНЕРИ

 

Петър Г. Петров

Никола Ив. Джеваиров

Станислав К. Иванов

Страшимир Д. Лазаров

Радостин Р. Радев

Пею Кр. Пеев

Цоню Ст. Влаев

Николай Н. Николов

Марин Ив. Янкулов

Захария П. Ханджиев

 

DIGITAL CAMERA

 

КОННИЦИ

 

Мито И. Митов

Христо П. Пенчев

Георги Хр. Деспотов

Ангел К. Ненков

Иван Хр. Кацаров

Стойчо Ст. Стамболийски

Константин Хр. Тодоров

Стефан Ат. Дженанов

Спиридон Г. Герасимов

Светослав Т. Йоцов

 

DIGITAL CAMERA

 

МОРЯЦИ

 

Неделчо Хр. Сяров

Петър Ст. Димитров

Христо Ст. Иванов

Никола х. Кинов

 

40 – ти випуск на ВНВУ (1917г.)

Posted in випуски, специални проекти on януари 3, 2013 by edinzavet

01

40-ти випуск на Военното на Негово Величество училище е един от историческите випуски. Като военновременен випуск той е много голям. На 8 май 1917г. (а не както обикновено на 1 септември) са приети 697 младежи, които започват да се обучават по ускорена програма. Бушува Първата световна война. На 28 април 1918г. юнкерите полагат клетва пред Цар Фердинанд I, който приема всеки от тях поотделно.
През септември 1918г. под въздействието на пропагандата на БЗНС войници от 3 Балканска дивизия при Добро поле дезертират и се разбунтуват. тълпи клетвопрестъпници се насочват към София, като плячкосват всичко по пътя си. В София почти няма военни части. Силата, която спира метежа се оказват юнкерите от Военното на Н.В. училище, които влизат в бой с бунтовниците при Захарна фабрика, Горна баня, Княжево, Мало Бучино, Владая, Перник и Радомир. В сраженията загиват 4-рима юнкери
На 3 октомври 1918г, в Радомир випускът полага клетва пред новия Цар – Борис III.
След тежкия Ньойски договор, училището, както и цялата българска войска е разформировано. От близо 700 випускници, едва 123 са произведени в първи офицерски чин на 4. 10. 1920г. Останалите са принудени да напуснат армията и да се насочат към други професии и гражданско образование. Такава е съдбата на огромната част от българския офицерски корпус. Някои преминават в паравоенните структури, които формално са граждански, но по същество са военни – Географския институт, Трудова повинност, ЖП дружина и др. Повечето завършват гражданско образование и се реализират успешно като юристи, чиновници, лекари и т.н.
Албумът е издаден през 1943г. и съдържа информация за онези випускници, които са се отзовали. Ценното е, че те присъстват със званията и занятията си към този момент и така можем да проследим съдбата на цяло едно поколение българи, съкрушено в разцвета на силите си  от Ньойския диктат.
Сред известните фигури във випуска е артистът Асен Русков, придворният фотограф Бончо Карастоянов, кметове, министри, народни представители…

02
Починали
Иван Димитров Гешанов – 29.09.1918
Никола Стоянов Царибашев – 29.09.1918
Ангел Иларион Иларионов – 2.10.1918
Янко Иванов Петков – 2.10.1918
Грую Рашков Фингаров – 16.06.1923
Любен Димитров Зуйбаров – 19.09.1923
Стефан Кръстев Бекяров – 25.01.1935
Христо Димитров Алексиев – 26. 11.1939
Никола Константинов Грозданов – 14.12.1939
Тодор Иванов Белопитов – 24.05.1942

Участвали в юбилейното честване през 1942г. (по старшинство)

Петър Ламбринов
Тодор Долапчиев
Георги Матеев Грънчаров
Христо Бърдаров
Георги С. Банков
Мирчо Йорданов Мирчев
Георги К. Ватев
Симеон Инджиев
Дяко Ив. Халаджов
Иван П. Иванов
Стоян Русев Стоянов
Сава Генов
Илия Иванов Илиев
Иван К. Търнев
Тодор Ив. Казанджиев
Славейко Савов
Пеньо Василев
Тодор Ник. Попов
Иван Тодоров Дедов
Димитър Хр. Димитров
Иван Стоянов Иванов
Кирил Стефанов
Георги М. Манов
Борис Д. Рогев
Димитър П. Карамаждраков
Богдан М. Генчев
Димитър А. Стамболджиев
Иван Мих. Икономов
Димо Хр. Кърпчаев
Стефан Стеф. георгиев
Стокно Алексов
Христо Д. Караджов
Владимир Дограмаджиев
Алекси Ст.Мартинов
Младен Петков Костов
Христо Н. гайтанджиев
Тодор Д. Ставрев
Иван Хр. Цонев
Никола Милушев
Петър Д. х. Иванов
Лозан М. Вишков
Асен Г. Кирков
Филип Ив. Тотоманов
Пенчо Б. Сарафов
Георги Д. Славов
Генчо Панчев
Петър Георгиев Високов
Иван Георгиев
Кирил Киселички
Евстати Т. Беджев
Никола константинов
Тодор Ив. Ахтимов
Стефан Димитров
Любен Т. Колев
Кирл И. Овчаров
Яко Николов Кръстев
Димитър Ив. Симидчиев
Борис Сариянов
Иван Стефанов Генов
Панайот Василев
Георги П. Пипалов
Борис Ив. Делов
Тодор Ст. Икономов
Владимир Йор. Стефанов
Михаил Рачев
Георги Хр. Георгиев
Васил П. Иванчев
Стефан Ц. Ковачев
Тодор Ст. Радославов
Асен Д. Русков
Петър Панов
Харалампи Ив. Лесов
Добри Добрев
Бончо Д. Карастоянов
Христо Г. Тотев
Кирил Попов п. Стоичков
Стефан Топалов
Величко К. Дюкмеджиев
Илия Я. Баталов
Владимир Несторов
Марко В. Попов
Димо С. Попов
Драган Апостолов
Любен Хр. Мутафов
Никола Ст. Орловски
Пенчо В. Маджаров
Петър Камбуров
Александър Атанасов
Асен Райков
Йордан Велев
Цоню Минев Русчев
петко Д. Топалов
Трайко Кръстанов
Димитър Ян. Мавров
Любомир Андронов
георги Атанасов Шулев
Петър Стефанов Недев
Борис В. Кочев
кирил Н. Пъдарев
Марин Х. Станчов
Иван Мончев Павлов
Георги Паскалев
Асен Пенев
Павел Анг Павлов
Петър Д, Денчев
Борис Дянков коджабашев
конст. п. Радулов
кирил Д. Фудулов
Иван Дончев Долмов
Радослав Ст. Ангелов
Александър П. Киселов
Боян Р. Антов
Васил гатев Венков
Васил. К. Желязков
Георги Антонов Стоянов
Александър П. Енчев
Васил Ив. Иванов
Димитър П/ Димитров
Трайко Георгиев Илиев
Генчо Върбанов Стойков
Христо Ив. Печев
Михаил Ангелов
Иван Рачев Гатев
Асен Матеев Стоянов
Михаил Ив. Радинов
Конст. Ив. Константинов
Георги Димчев Спасов
Христо Стефанов
Христо Н. Христов
Ангел Димитров Алексов
Лазар Димитров Мирчев
Николай Данков
Йордан Младенов Стаменов
Михаил Павлов
Иван Г. Кираджиев
Крум Гр. Кралев
Васил Сотиров
Атанас Зах. Санкев
Димитър Костов Димитров
Георги Петр. Панагонов
Спиридон Ст. Сапунов
Михаил Ст. Камбуров
Димитър Николков Ганев
Борис Ив. Белокапов
Стефан Б. Стоянов
Петър Ник. Константинов
Иван Ил. Стефанов
Стефан Ник. Чернаев
Диаманд Геор. Касабов
Христо Ат. Пеев
Петко Илиев Раев
Васил Тотев Даалов
Иван Тод.Геров
Янаки Ж. Попов
Илия Ив. Вучков
Христо Димитров Христов
константин Манчев х. Костов
Димитър Хр. Никифоров
Христо Стефанов Христов
Георги Бъркашки
Любен Ив. Самарджиев
Тодор Ив. Стойков
банко Д. Въчев
Мирчо Лалев Илиев
Григор Я. Каракашев
Борис Янакиев
Стоян Мих. Николов
Любомир Тод. Цветков
Иван П. георгиев
Иван Р. Овчаров
Димитър С. Гилев
Милуш Ст. Здравков
Асен Ник. Петков
Асен Хр. Попов
Борис Симов Господинов
Петър Ник. Мицков
Георги Филипов
Никола Ст. Додев
Ганчо Минчев Чучев
борис Геор. Василев
Тодор Йор. Кожухаров
Любен Ил. Бутилов
Радослав Кузманов Тричков
Георги Ангелов Зарков
Руси Гочев
Димитър Зах. Димитров
кирил К. Чобанов
Игнат К. Игнатов
Борис Я. Драганов
Методи Янев Константинов
ганчо М. Абаджиев
Г. Липовански
Юрдан Ник. Юрданов
Велизар Ст. Панайотов
Рахни Чалъков
Петър Грънчаров
Лука Н. Юруков
Стоян З. Балканджийски
Владимир Дим. Ганчев
Васил Обретенов
Пенчо Минков Тодоров
Георги Колев Митев

ШЗО – противоброневици, випуск 1929-30

Posted in випуски, специални проекти on декември 1, 2012 by edinzavet

Школа за запасни офицери

Специална рота

Противоброневи взвод

1929 – 1930г.

Снимките от албума на випуска са предоставени на Съюза от доц. Райна Панчева – внучка на школник.

Алекс. Стоянов

Александър Василев целия списък

42-ри випуск на Военноморското на Н.В. училище (1942-1948)

Posted in випуски, специални проекти on ноември 28, 2012 by edinzavet

Списък на офицерите от 42 випуск на Военноморското на Н.В. училище

Варна, 15.09.1942 – май 1948г.

Приети са общо 90 кадети в три отдела на випуска, един е прехвърлен от 41 вип.

I. Строеви офицерски отдел

1. Антон Недялков Беджев

2. Асен Михайлов Велчев целия списък