Първи випуск на Военното училище (1878-1879гг)

„Един завет“ си поставя за цел да представи колкото може повече випуски на ВНВУ, като публикува списъците на завършилите. Така ще се създаде един  справочник на целия офицерски корпус.  Вече представихме два от последните випуски 61-ви и 63-ти.  Няма да има строга поредност, но все пак е редно преди останалите да покажем първия випуск на Военното училище – „бащите” на българската армия, осъществили приемственост между доброволците от Българското опълчение и бъдещият офицерски корпус на Княжество България.  vnvu-1vip1879
Тези офицери участват в защитата на Отечеството по време на Сръбско-българската война като капитани, а впоследствие изнасят на плещите си подготовката и участието на българската армия във войните за национално обединение и прославят българското оръжие по бойните полета на Тракия, Македония и Добруджа. До 1913 г. 83 души от тях командват полкове, 42 – бригади, 15 – дивизии, а 8 – армии. Освен това петима са началници на военното училище, трима са инспектори на артилерията, двама – на кавалерията. Пет офицера достигат до поста началник на щаба на армията, а шест се изкачват до върха на военната пирамида и са военни министри.През 1878г. в свой доклад до Императора комисарят генерал-адютант княз Дондуков – Корсаков иска отваряне на юнкерско училище за Българската земска войска. В Пловдив е създадена т.нар. „дружина на волноопределящите се”, която обединява доброволци, повечето участници в Българското опълчение, натрупали практически боен опит в борбите за национално освобождение и Руско-турската война.vcSvTroica-Plovdiv За пръв началник на Училището е назначен капитанът от Руската императорска гвардия  Николай Николаевич Флейшер. Училището се помещава в сградата на начално училище „Св. Троица” в стария град. През септември дружината се премества в София, където на 26 ноември официално е открито Военното училище.

VNVU-Sf-1sgrada

То се помещава в сградата на турската военна болница, на мястото където днес се издига Централния военен клуб. Първият випуск се състои от 165 юнкери. Произведени са в първи офицерски чин на 10 май 1879г.
Най-напред отделно ще представим 45 от тях, които са оставили ярка следа в българското военно дело и историята на Нова България и са достигнали до генералски длъжности. Повечето от тях са известни имена, на тях са посветени научни трудове, някои и сами са оставили богато писмено наследство. 

След това ще дадем пълния поименен списък на производствата по заповедта на Императорския комисар ген.-адютант. княз Дондуков – Корсаков

*
Георги Абаджиев (1859-1940) 7 Опълч. друж.;  ген-лейт.
Аврам Аврамов (1859-1927) полк.
Георги Агура (1853-1915) ген-лейт.
Бончо Балабанов (1859-1939) ген-майор
Стефан Белов (1860-1931) ген-майор
Андрей Блъсков (1857-1943) 2 Опълч друж.; ген-майор
Кирил Ботев (1856-1944) Ботев четник,  ген-лейт.
Никола Бочев (1858-?) ген-майор
Андрей Букурещлиев (1857-1925) кап.
Вълко Велчев (1859-1935) ген-майор
Върбан Винаров (1856-1908) ген-майор
Димитър Вълнаров (1859-1924) ген-майор
Никола Генев (1856-1934) 3 Опълч.друж; н-к Мак.Одр.опълч.;  ген-лейт
Васил Данаджиев (1858-1885) кап.
Васил Делов (1858-?), ген-майор
Вичо Диков (1861-1928); РТВ,  ген-лейт.
Илия Димитриев (1855-1932) ген-майор
Радко Димитриев (1859-1918) РТВ,  ген-лейт.
Никола Желявски (1859-1926) ген-лейт.
Никола Иванов (1864-1940) РТВ, генерал от пехотата
Стефан Ильев (1859-1913) РТВ, ген-майор
Димитър Кирков (1861-1918) ген-майор
Стилиян Ковачев (1860-1939) генерал от пехотата
Васил Кутинчев (1859-1941), генерал от пехотата
Кръстю Маринов (1855-1927) 10 Опълч.друж., ген-майор
Марин Маринов (1856-1885) кап.
Георги Марчин (1859-1930) РТВ, ген-майор
Георги Мечконев (1858-1930) 4 Опълч.друж., полк.
Никифор Никифоров (1858-1935) ген-лейт.
Христо Паков (1859-1931) ген-майор
Стефан Паприков (1858-1920) Апр.въст, ген-лейт.
Панайот Пеев (1859-1935) ген-майор
Рачо Петров (1861-1942) генерал от пехотата
Христо Петрунов (1859-1937) ген-майор
Иван Попов  (1857-1925) ч.Ф.Тотю, ген-майор
Михаил Савов (1857-1928) ген-лейт.
Петър Тантилов (1861-1937) ген-лейт.
Георги Тодоров (1858-1934) 7 Опълч.друж. , генерал от пехотата
Стефан Тошев (1859-1924) Опълч, генерал от пехотата
Христофор Хесапчиев (1858-1938) ген-майор
Павел Христов (1859-1921) генерал от пехотата
Пантелей Ценов (1858-1926) ген-лейт.
Ваклин Церковски (1858-1917) Опълч., ген-майор, военен лекар.
Иван Цончев (1858-1910) Опълч, ВМОК, Илинд.въст, ген-майор
Георги Янков (1859-1920) 7 Опълч.друж.,  полк., юрист,

/ Източници: StanProg – Уикипедия;  Национален военен университет www.nvu.bg /

Началстващи лица:

Гвард. кап. Флайшер – началник.
Гвард. щабскап. Рябинкин – инспектор на класовете
Подпор. Шаврин – адютант – ковчежник
Кап. Строжевский – командир на ротата
Гвард. поручик Минин – к-р 1 взв
Подпор. Любавский – к-р 2 взв
Подпор. Казьер да Пасьер – к-р 3 взв
Прап. Бонев – к-р 4 взв
Преподаватели:

Полк. Плеве – тактика
Полк. Каменецкий – тактика
Кап. Язвин – полска фортификация
Щабскап. Рябинкин – топография
Кап. Котелников – начална военна администрация
Пор. Гонорски – ръчно оръжие и артилерия
Подполк. Шадурски – военно углавно право
В. Василев – математика
В. Попович – руски и български, история
Свещ. Пономарев – закон Божи
Д-р Моллов – военна хигиена

Производство 3 май 1879г

Подпоручици (1 разряд):

Попов
Петков
Александров
Тантилов
Анастас Бендерв
Тодор …
Христо Петрунов
Козаров

Прапорщици (2 разряд):

Христо Маринов
Христофор Хесапчиев
Бончо Балабанов
Николай Константинов
Николай Петров
Марин Маринов
Николай Антикаров
Стефан Белов
Николай Бочев
Марко Лалчев
Христо Бахчеванов
Димитър Иванов
Никифор Никифоров
Иван Белинов
Георги Зеленогоров
Стефан Тошев
Жейно Жейнов
Стефан Ильев
Кирил Ботев
Николай Фурнаджиев
Матей Андреев
Георги Агура
Георги Янков
Никола Рясков
Георги Мечконев
Георги Тодоров
Стефан Паприков
Николай Иванов
Васил Черепов
Стефан Златарски
Петър Боянов
Андрей Гергинов
Васил Кутинчев
Вичо Диков
Христо Белов
Радко Димитриев
Михаил Савов
Недко Лудогоров
Николай Петров
Асен Тянков
Петър Стоянов
Велико Кърджиев
Павел Христов
Дончо Бошилков
Георги Абаджиев
Никола Генев
Наум Никушев
Христо Лазаров
Атанас Мандаджиев
Васил Галунски
Димитър Витанов
Добри Иванов
Димитър Марков
Георги Марчин
Димитър Иванов
Кънчо Кънчов
Ангел Бръчков
Върбан Винаров
Жеко Белчев
Иван Цончев
Владимир Иванов
Велико Кърджиев
Димитър Клатнов
Алеко Анастасов
Симеон Караиванов
Тодор Мицев
Иван Попов
Стоян Филипов
Христофор Tюлмезов
Вичо Севов
Георги Люцканов
Владимир Николов
Илия Димитриев
Дечко Христов
Вълко Велчев
Христо Недялков
Стоян Ботушаров
Еню Денчев
Димитър Недялкович
Христо Христов
Михаил Велков
Цанко Ковалов
Стоян Тодоров
Ненчо Цачев
Иван Велев
Константин Радев
Димитър Вълнаров
Петър Салабашев
Атанас Данев
Лука Иванов
Георги Дерманов (Дерманчев)
Димитър Бояров
Велю Стефов
Георги Стоянов
Кирил Добрев
Ангел Панев
Васил Данаджиев
Васил Айрянов
Панайот Ангелов
Васил Делов
Вълкан Церковски
Иван Златев
Христо Михайлов
Константин Сапунов
Ганчо Георгиев
Спас Петров
Тане Петков
Добри Бояджиев
Кузман Шиваров
Христо Гюмюшев
Димитър Кирков
Георги Попов
Георги Петков
Николай Ненов
Панайот Пеев
Георги Сапунов
Ангел Енчев
Марин Инцевич
Васил Тодоров
Христо Златоустов
Тодор Стоев
Иван Попов
Димитър Минков
Петър Зографски
Йосиф Ангелов
Димитър Обрешков
Павел Панов
Никола Желявски
Христо Панов
Димо Керчев
Иван Велков
Александър Евстатиев
Иван Пенев
Спас Георгиев (ген.м-р)
Иван Токлоджанов
Димитър Фиков
Цветан Атанасов
Андрей Букурещлиев
Тодор Коларов
Сава Черковски
Христо Арнаудов
Иван Стоянов
Христо Чавов

Зауард прапорщици (3 разряд):

Киро Козловски
Иван Бакърджиев
Сотир Новачков
Георги Докторски
Никола Славчев
Иван Нанов
Христофор Чехларев
Георги Миркович

Тук ще намерите юбилейния сборник на випуска от 1929г. Заслугата е на Димитър Бойков – dibo от форум „Бойна слава“

*

Допълнения от наши читатели:

Христо Драндаревски (1855-1921) ген.майор

Реклама

7 коментара за “Първи випуск на Военното училище (1878-1879гг)”

 1. Георги Маринов Кокеров Says:

  Пропуснат е Христо Попкостов Драндаревски, роден 1855 г. н Троян. генерал-майор ва 15.11.1900 г. Починал на 27.10.1921 г. Командир на 5 пех. дивизия, уволнен през 1906 г.

 2. Георги Маринов Кокеров Says:

  В списъка на генералите е пропуснат Спас Георгиев, роден в София през 1859 г.
  Името на Гюлмезов е Христодор Панайотов Тюлмезов.
  Фамилията на Георги Дерманов е Дерманчев

 3. Георги Маринов Кокеров Says:

  Производството на първи випуск е на 10.05.1879 г.
  Към випуска са причислени и произведените на 30.08.1878 г. в Пловдив прапоршчици Рачо Петров, Петър Тантилов, Христо Попов, Стоян Александров.

 4. Георги Маринов Кокеров Says:

  Има грешка в списъка Жеко Велчев Велчев, р. на 31.01.1858 г. в Тулча. Умира на 15.02.1908 г. в София

 5. Георги Маринов Кокеров Says:

  Другя грешка. Христо Паков, роден в Плевен, 1859 г. Умира в София 1041 г.

 6. Кръстан Золумов Says:

  Грешка в името

  записано – Христофор Тюлмезов
  правилно – Христодор Гюлмезов

  Коментара е направен от Кръстан Золумов, правнук на полк. Гюлмезов

  Поздрави
  Кръстан Золумов

 7. Знае ли се нещо за Иларион Русович? Има много писма адресирани до него във Военното училище (още от януари 1879), а го няма в този списък. Името му се изписва Иларiонъ К. Руссовичъ.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: