Български офицери – министри в правителствата преди 09.09.1944г.

parl-slovo
Офицерският корпус е най-елитното професионални съсловие в Европа до Първата световна война. Неслучайно в традиционните монархии представителите на благородническата прослойка задължително имат и военен чин. Младата българска държава не прави изключение. Малко известен факт е, че освен в създаването на славната българска войска, извоювала знамените победи в 5 войни, българското офицерство заема всички дворцови длъжности, които в традиционите монархии се заемат от аристократи. Има още един исторически факт, на пръв поглед парадкаслен: въпреки принципната надпартийност на офицерството, много голяма част от министрите в правителствата до 09.септември 1944г. (т.в. от първото до 62-рото правителства на Княжество / Царство България) са български офицери завършили ВНВУ или ШЗО, участници във войните, много от тях кавалери на един или повече ордена „За Храброст”. Практиката завършилите висше образование да завършват и школа за запасни подпоручици е въпрос на чест за семействата на българския елит. Затова по време на Балканските войни и особено през Първата световна война, на фронтовата линия ще видим най-блестящите умове на България – доктори по право, финансисти, историци, литератори. Писателят Йордан Йовков, известният като народен лечител Петър Димков, историкът Петър Мутафчиев и много други се доказват първо на бойното поле, а след това и в академичното поприще.

Офицерството има сериозен принос в българската политика. Голяма част от министър-председателите, водещите дипломати и министри са възпитаници на Военното на Н.В. Училище, с богата бойна биография като строеви и щабни офицери. Иван Багрянов, Стойчо Мошанов, д-р Константин Стоилов, спасителят на българските евреи Димитър Пешев, Дим. Яблански, Константин Муравиев, Михаил Такев, д-р Николай Николаев и др. са възпитаници на ВНВУ или ШЗО, участници във войните. Повечето медици, участници в кабинетите са с боен опит като полеви хирурзи през Балканските и Европейската войни. В списъка са включени и онези министри, които са участници в Първта и Втората българска легия, както и в Българското опълчение, като бойни формирования предшестващи българската армия. Споменали сме и няколко министри, които са участвали във войните като доброволци, без да имат офицерски чин. В списъка фигурират и руски офицери, участвали в първите правителства на Княжество България.

Много от споменатите лица са участвали в повече от един кабинет и то на различни министерски постове, затова в списъка даваме само номера на кабинета, в който лицето е участвало за пръв път. Там където е посочен военен чин, е този, който са имали при първото си участие в правителство.

Съкращения:
ЗО-запасен офицер, участвал като командир във война;
рус- руски офицер на българска служба
ВНВУ – завършил военно училище.
ГЩ- на експертна служба в Генералния щаб
Д – доброволец във война, неизвестен чин
Оп – опълченец
ПБЛ / БГЛ – участник в някоя от двете легии
Офицерите участвали в правителства като част от действителната си служба са посочени с военните си чинове.

Александър Василиевич Каулбарс (ген м-р) /6/рус
Александър Димитров Станишев (проф-д-р)/61/ВЛ
Александър Карлович Тимлер (полк)/3/рус
Александър Николов Кисьов (ген)/46
Александър Федорович Редигер (полк)/8/рус
Александър Цанков Сталийски /61/дЗО
Алекснадър Петров Огнянов /55/ГЩ
Арнолд Александрович фон Ремлинген (подп) /6/рус
Атанас Ватев Ватев (ген м-р)/50
Атанас Димитров Буров /33/ЗО
Богдан Василев Морфов/34/ГЩ
Борис Борисов Колчев /61/ВНВУ
Борис Павлов Павлов /62/д
Боян Георгиев Смилов /42/ЗО
Васил Николов Друмев, Митрополит Климент Браницки и Търновски /2/ПБЛ
Васил Николов Митаков /57/ЗО
Величко Димитров Кознички /35/д
Виктор Иванович Котелников (подполк) /8/рус
Владимир Василиевич Крилов (ген)/6/рус
Владимир Николов Аврамов  ЗО

Георги Алексиев Сапов (о.з.ген) /54
Георги Атанасов Живков /13/ВБЛ
Георги Атанасович (д-р) /1/ВЛ
Георги Вълкович (Чалъков) (д-р) / 6/ВЛ
Георги Иванов Странски (д-р)/14/ВЛ
Георги Минчов Вазов (ген)/33
Григор Димитров Начович /1/ВБЛ
Данаил Цонев Николаев (полк) /13
Димитър Иванов Зографов /41/д
Димитър Йосифов Пешев /54/ЗО
Димитър Костов Вачов (д-р)/19/ВЛ
Димитър Марков Яблански /32/ВНВУ
Димитър Николов Петков/15/Оп
Димитър Петров Моллов (д-р) /8/ВЛ
Димитър Симеонов Бъров /55/ГЩ
Димитър Хаджихристов Кушев /58/ЗО
Добри Петков Петков /34/ВНВУ
Дочо Николов Христов /60/ЗО
Иван Арсов Русев (О.з. ген) /42
Иван Бешков Дунов (д-р фин) /60/ЗО
Иван Богданов Горанов (д-р пр)/58/ЗО
Иван Вълков Вълков (ген) /42
Иван Иванов Багрянов /56/ВНВУ
Иван Иванов Белинов/22/ВНВУ
Иван Иванов Фичев (ген) /35
Иван Иванович Веймарн /10/рус
Иван Кирков Вазов (д-р пр) /60/ВНВУ
Иван Кръстев Маринов (ген м-р)/62
Иван Мартинович Лесовой (ген.м-р)/6/рус
Иван Петров Красновски /55/ЗО
Иван Халачев /29/Оп
Йохан Казимир Густавсон Ернрот (ген)/3/рус
Калин Георгиев Найднов (ген)/35
Кимон Георгиев Стоянов /44/ВНВУ
Климент Евтимов Бояджиев (ген) /34
Константин Владов Муравиев /41/ВНВУ
Константин Никифоров Попконстантинов (м-р)/10
Константин Стоилов Стоилов (д-р пр) /6/ ЗО
Крум Недев Колев (полк)/52
Леонид Николаевич Соболев (ген) /7/рус
Михаил Александрович Кантакузин (княз) / 9/рус
Михаил Иванович Хилков (княз) /7/рус
Михаил Йовов Йовов (о.з. ген)/54
Михаил Попов Савов (полк) /15
Михаил Такев /30/ВНВУ
Никифор Петров Никифоров (ген)/32
Никола Димитров Недев (о.з.ген) /56
Никола Иванов Иванов (полк)/17
Никола Михайлов Михов (ген)/59
Никола Петков Бакърджиев (ген)/45
Никола Тодоров Жеков (ген)/35
Николай Петров Николаев (д-р пр)/55/ВНВУ
Олимпий (Гълъб) Спиридонов Панов (м-р)/12
Павел Адамович Плеве (подполк) /2/рус
Панайот Атанасов Славков (д-р)/15/ВЛ
Пенчо Иванов Златев (ген)/51
Петър Иванов Мидилев (о.з. ген)/51
Петър Стайков Стайков (д-р пр)/27/ВНВУ
Петър Христов Габровски /57/ЗО
Първан Драганов Първанов /61/ВНВУ
Пьотр Дмитриевич Паренсов (ген) / 1 / рус
Рачо Петров Стоянов (м-р)/14
Рашко Атанасов Атанасов (ген м-р)/53
Руси Христов Русев (ген) /60
Сава Атанасов Муткуров (м-р)/15
Сава Панайотов Савов (ген)/36
Славейко Лазаров Василев /44/ВНВУ
Славчо Димитров Загоров (д-р пр)/ 57/ЗО
Спас Ганев Райчев /54/ВНВУ
Стефан Георгиев Паприков (полк)/18
Стефан Савов Бобчев/32/ВЛ
Стефан Цанев Цанев (ген м-р)/53
Стилиян Георгиев Ковачев (ген)/33
Стойчо Стефанов Мошанов /53/ЗО
Стоян Петров Данев (д-р пр)/22/д
Стоян Христов Никифоров /55/ВНВУ
Теодоси Петров Даскалов (ген м-р)/55
Тодор Генов Кулев (мед д-р, проф.пр) /44/ВЛ
Тодор Димиров Радев (ген м-р) /52
Тодор Павлов Кожухаров /53/ЗО
Христо Василев Вълев /61/д
Христо Георгиев Попов /35/ВНВУ
Христо Димов Калфов /42/ВНВУ
Христо Колев Луков (ген м-р) / 54
Христо Николов Стоянов /41/ЗО
Христо Петров Дойчинов /59/ВНВУ
Христо Тодоров Манолов/40/ЗО
Янко Димитров Стоянчов /42/д

________

Източник:  Ангел Цураков. Енциклопедия Правителствата на България (София 2005)

Реклама

3 коментара за “Български офицери – министри в правителствата преди 09.09.1944г.”

 1. Списъкът е непълен – иначе страницата е направена много добре.

 2. От уважение към паметта на българския офицер,
  Ви моля, да допълните горния списък с очевидно
  станалото вече ясно на всички ни целенасочено
  и тенденциозно отношение към някои определени
  исторически личности с днешна дата от съставители,
  като иначе уважавания от мен Ангел Цураков, и
  изаделства като ТРУД, чиято задача изглежда е
  единствено възкресяването на едни грижливо
  подбрани лица, за сметка на други не по-малко
  достойни и заслужаващи уважението ни българи.
  Ще остана безкрайно удовлетворен, ако все пак
  издирвателската ми работа, целяща единствено
  да почете паметта на редица „изтрити“, но все
  така бележити и оставили своята следа българи,
  бъде отчетена, като допълните горния списък с
  името на: Владимир Николов Аврамов (1880-1963)
  – ШЗО; 27.01.1903 – подпоручик; служил: 2-ри
  резервен пехотен полк; министър на железниците,
  пощите и телеграфите (1938-1939) и управляващ
  МОСПБ (1939), за което предварително благодаря.

 3. Името е добавено. Благодарим за допълнението.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: